Em hoàn hảo trừ tính lẳng lơ

Em xinh đẹp, khéo léo đầy quyễn rũ khiến tôi không thể thoát khỏi vòng tay em, nhưng điều khiến tôi suy nghĩ duy nhất đó là em hơi lẳng lơ.