Cần lắm... một người vợ tốt

Gia đình hạnh phúc hay không phụ thuộc nhiều vào người vợ. Người đàn ông sẽ khổ nếu không tìm thấy một người phụ nữ thực sự hiểu mình. Tổ ấm cần lắm một người vợ tốt!