Chị em mang bầu thiếu vitamin d sinh con nhẹ cân

Vai trò của Vitamin D trong thai kỳ

12 căn bệnh do thiếu vitamin D