Cẩm nang virus Zika

Virus Zika được lây nhiễm qua vật truyền nhiễm là muỗi Zka nó có sức lây lan nhanh chóng do vậy các bạn cần chú ý các biện phòng bệnh.