Những sự tương tác của thuốc

Thuốc là con dao hai lưỡi nếu chúng ta không hiểu rõ hoặc hiểu lơ mơ khi uống thuốc chúng sẽ có những sự tương tác khác nhau độc có và lợi cũng có.