Triệt sản nam nữ

Triệt sản là biện pháp tránh thai chỉ làm một lần mà có tác dụng mãi mãi. Nếu bạn đã có đủ con theo mong muốn, hãy làm biện pháp triệt sản.

Chuyện ấy thế nào sau đình sản