Chữa tiểu đường bằng dầu dừa

Người mắc bệnh tiểu đường do thiếu hocmon insulin gây ra. Nếu người bệnh đái tháo đường ở giai đoạn đầu thì có thể sự dụng dầu dừa để điều trị rất hiểu quả.