Bệnh trẻ sinh mổ hay mắc

Trẻ sinh mổ có khả năng bị mắc các bệnh về đường hô hấp, bệnh tiểu đường loại 1 hơn so với những trẻ sinh thường.