Bé chậm biết đi liệu bị còi xương

Trẻ chậm mọc răng liệu bị còi xương

Nguyên nhân trẻ 3 tuổi vẫn chưa liền thóp