Lấy vợ cho xong và cái kết

Ngày nay tuy không còn cảnh cho mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa nhưng vẫn còn một số anh chàng tặc lưỡi nói "lấy vợ cho xong" và những cái kết khiến bạn phải suy nghĩ.

Những câu nói như giót mật vào tai nàng

Đã đến lúc chúng mình chia tay

Cần phả học cách yêu

Cả nghen mất tình yêu

Những câu nói khiến nàng tan chảy

5 lí do khiến bạn mãi FA