Liệu có tình yêu sét đánh?

Tình yêu sét đánh là tình yêu mà họ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy liệu có tình yêu xảy ra ngay từ lần gặp đầu tiên?