Thời điểm nghe được tim thai

Không có thời điểm nào khiến bà bầu hạnh phúc như khi lần đầu nghe thấy nhịp tim thai. Ngay từ tuần thứ 7, thứ 8 của thai kỳ, bà bầu đã có thể nghe được tim thai

Những khuyết tật tim thai

Cách nhận biết tim thai bình thường hay khác thường

Khi nào có được tim thai