Thói quen tiết kiệm thuốc

Với nhiều các khoản chi phí trong gia đình là nguyên nhân dẫn đến thói quen tiết kiệm thuốc rất nguy hiểm cho sức khỏe.