Điểm danh thuốc uống tuyệt đối không ngậm

Rất nhiều người vẫn còn khái niệm một số loại thuốc dùng để uống tuy nhiên nó dễ uống nên nghĩ rằng ngậm sẽ tốt hơn, đây là cách nghĩ sai lầm các bạn cần tránh các thuốc uống tuyệt đối không ngậm.