Thông tin về thuốc trị mất ngủ

Để chữa chứng mất ngủ thì cần tìm ra căn nguyên gây ra bệnh mất ngủ, các bạn có thể tìm hiểu thông tin về một số thuốc trị mất ngủ sau: