Nhóm thuốc gây hại thận

Thận có chức năng giải độc, thải loại những chất độc ra ngoài, và là cơ quan đầu tiên tiếp nhận những độc tố của cơ thể, các bạn chú ý nhóm thuốc gây hại thận sau.