Chú ý cần nhớ với thuốc dùng ngoài

Thuốc dùng ngoài có rất nhiều dạng sử dụng khác nhau như bôi, xịt hoặc kem thoa... để dùng thuốc có hiệu quả các bạn cần chú ý các vấn đề với thuốc dùng ngoài như sau.