Ảnh hưởng bất ngờ của một số loại thuốc bổ

Sử dụng thuốc bổ để bổ sung những chất cần thiết, còn thiếu của cơ thể nhưng nếu quá lạm dụng chúng thì sẽ có tác dụng ngược lại với sức khỏe đấy. Vì vậy, bạn cùng tìm hiểu những ảnh hưởng không ngờ của một số loại thuốc bổ trong bài nhé.