Sơ cứu khi thiếu máu não

Thiếu máu não có thể dẫn đến hôn mê sâu, bài viết chia sẻ với các bạn độc giả cách sơ cứu khi bị thiếu máu não để có những biện pháp kịp thời.