Thể dục cho bà bầu

Khi mang bầu các mẹ bầu cũng nên duy trì những bài tập thể dục thích hợp để có sức khỏe tốt trong thời gian mang thai, sau đây là bài tập thể dục cho bà bầu.