Thông tin về thai nhi tháng thứ 9

Khi bước vào tháng thứ 9 của thai khi là các mẹ đã đi được gần hết chặng đường để có thể nhìn thấy con yêu chào đời, dưới đây là những thông tin về thai nhi ở tháng thứ 9.