Cách thái hành không bị chảy nước mắt

Hành có chứa chất dung môi thể khí propanelthial sulfoxide gặp nước mắt xinh ra axit nhẹ khiến mắt bạn bị cay và chảy nước mắt để đẩy axit lưu huỳnh đó ra ngoài. Để tránh không bị cháy nước mắt. Bạn tham khảo cách thái hành không bị cay mắt trong bài nhé.