Mang thai uống thuốc xổ giun được không?

Giun móc vào cơ thể như thế nào