Nhà mình còn bao cao su không vợ

Kể ra như nói dối, có khi bạn lại bảo tôi nhu nhược, vô dụng. Chồng tôi trước khi đi hỏi "nhà còn bao cao su không vợ". Tất nhiên bao cao su không dùng với tôi.

"Bạn của chồng nghĩ gì về bạn

Những điều làm phái mạnh kém hấp dẫn

Nỗi khát khao có con của người mẹ