Thể hiện ga lăng khi bạn gái khóc

Thế nào là ga lăng

Những tính nết khiến bạn gái dễ ế

Xin anh đừng tìm khi em ra đi