Giúp phát hiện sớm bệnh alzheimer

Thuốc gây mê có khả năng làm suy giảm trí nhớ

Thuốc gây mê ảnh hưởng lớn đến trí nhớ