Người già tránh sử dụng thuốc bổ tùy tiện

Chú ý khi dùng thuốc griseofulvin