Sỏi trong gan nguy hiểm ra sao

Sỏi trong gan (sỏi đường mật trong gan) do vị trí sỏi ở vi quản mật, tiểu quản mật hoặc ống gan thường gây ra biến chứng rất nguy hiểm. Vì vậy, bạn tìm hiểu nguyên nhân và cách phát hiện sớm hiệu quả trong bài nhé.