Độc tố từ so biển

Có nhiều người hay nhẫm lẫn giữa con sam và con so biển, những con so biển có chứa hàm lượng lớn các độc tố gây nguy hại đến tính mạng.