Lựa chọn đẻ thường hay mổ đẻ

Một số bà bầu do chưa chuẩn bị tâm lý cũng như kiến thực để thường nên hay lựa chọn phương pháp mổ đẻ. Mỗi phương pháp đẻ có những ưu điểm khác nhau, Chị em nên tìm hiểu kĩ để đưa ra cách sinh thường hay sinh mổ nhé.

Lợi ích tuyệt vời của sinh thường

Mẹo thúc đẩy sinh thường nhanh