Siêu âm nhiều có tốt hay không?

Tác hại do kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh