Làm chuyện ấy có teo mông không?

Nhiều người cho rằng làm "chuyện ấy" thường xuyên dễ bị teo mông. Dưới đây là tư vấn của bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn