Những người nên kiêng ăn nhãn

Nhãn là loại hoa quả xuất hiện vào mùa hè có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, song một số người dưới đây nên kiêng ăn nhãn.