Thiếu sex tôi đi ngoại tình

Nói tới phụ nữ ngoại tình, ai đấy cũng đề ngán ngẩm. Nhưng tâm sự của một phụ nữ thiếu sex và đi ngoại tình dưới đây thì thật dễ cảm thông.

Bị 'phi công trẻ' tống tình

Chồng ốm vợ ngủ với trai