Tự làm phong bì đẹp

Để có một phong bì đẹp và đặc biệt hơn mọi người, bạn hoàn toàn có thể tự làm với những nguyên liệu đơn giản.