Tác hại của nước oxy già

Nưới oxy già là dung dịch sát khuẩn được sử dụng phổ biến trong tủ thuốc của mỗi gia đình, tuy nhiên nếu dùng oxy già không đúng cách thì sẽ có tác hại nghiêm trọng.