Coi nước mưa là nước sạch được không?

Có thể nói một số vùng quê nước ta coi nước mưa là nước sạch và có thể dùng để sử dụng trực tiếp để uống, nước mưa có phải là nước sạch hay không bạn nên đọc thông tin sau: