Nộm hoa chuối tai heo ngon bổ rẻ

Chỉ cần một hoa chuối và một cái tai lợn thì bạn đã có món nộm hoa chuối tai heo ngon bổ rẻ, nào chúng mình cùng bắt tay vào việc nào.