Nhóm máu nào là tốt nhất trong 4 nhóm máu

Máu được chia làm 4 nhóm O, A, B, AB thì ai cũng biết. Tuy nhiên, nhóm máu nào tốt nhất thì có thể bạn chưa biết. Vì vậy, bạn tìm hiểu chi tiết về từng nhóm máu trong bài nhé.

Bí mật của nhóm máu B-