Cách hiểu sai về nhịp tim

Nhịp tim cho bạn biết sức khỏe của trái tim mình do đó có những cách hiểu sai về nhịp tim dưới đây sẽ làm cho các bạn lo lắng không cần thiết.