Bị sán chó có khỏi được không?

Trong những năm gần đây số người mắc sán chó tương đối cao, nguyên nhân do nhiều người có sở thích nuôi chó cảnh và để chó sinh hoạt chung.