Giờ ôsin… làm phách lắm!

Người giúp việc ngày nay rất “tinh quái”, Họ biết tình trang khan hiếm osin nên đã triệt để tận dụng mọi cơ hội và giở đủ cách để gây áp lực buộc chủ nhà phải tăng lương.