Lý do gây ho ở người già

Trong cuộc sống hàng ngày các bạn có thể bị ho bới nhiều lý do khác nhau, khi chăm sóc người già bạn cần chú ý lý do gây ho.