Hạn chế tắt chuông báo thức để ngủ nướng

Mỗi chúng ta thường có thói quen để chuông báo thức dậy buổi sáng tuy nhiên đồng hành là thói quen tắt chuông rồi ngủ tiếp các bạn hãy hạn chế tắt chuông báo thức để ngủ nướng vì những lý do sau.