Ngoại tình có di truyền không

Đọc đâu đó nói ngoại trình có di truyền nên tôi càng trở nên lo sợ, vì chông đi công tác xa triền miên nên tôi ở nhà đứng ngồi không yên.

Bí quyết đặc trị ngoại tình

Ngoại tình có gen di truyền

10 bí mật của kẻ thích ngoại tình