Xôi nếp than ngon lại bổ

Xôi lạp xưởng tôm khô thơm ngon hấp dẫn

Xôi lá cẩm hạt sen thơm dẻo bắt mắt

Xôi dừa hạt sen thơm dẻo hấp dẫn

Xôi hạt dẻ thơm bùi lạ miệng