Mứt cà rốt mang lộc cả năm

Nhiều quan niệm cho rằng tết là thời điểm bắt đầu của sự khởi đầu mới nên mứt cà rốt sẽ mang lộc tài cho cả năm sung túc.