Cách làm temaki ngon miệng

Hôm nay các mẹ cùng thử học cách làm temaki Nhật Bản ngon miệng cho các con nhé, nào các mẹ cùng vào bếp tham gia cách làm!