Nét ẩm thực Thái Lan

Với các nền văn hóa khác nhau thì có những nét ẩm thực cũng rất khác nhau, một trong những văn hóa ẩm thực được nhiều người yêu thích là ẩm thực Thái Lan.