Nỗi đau yêu khi mất niềm tin

Dưới đây là câu chuyện đẫm nước mắt và nỗi đau yêu khi mất niềm tin của người phụ nữ trong câu chuyện này, mong sao bạn sớm bình tâm.